For produktionsvirksomheder


Vi løser i dag opgaver for nogle af landets største produktions- og industrivirksomheder inden for en bredvifte af services og brancher.

Blandt andet indenfor følgende services og brancher:  

 • Fødevare
 • Olie og brændstof forarbejdning
 • Medicinalindustrien
 • Skibsindustrien
 • Offshore
 • Energiforsyning 

Produktionsvirksomhedernes forskellige slutprodukter og produktionsmetoder stiller store krav til vores materiel og mandskab. Derfor har vi indrettet vores services fleksibelt således, at vi hurtigt kan tilpasse os kundernes behov og krav.  

 

Vi suger både vådt og tørt materiale, foretager Tv-inspektion og udfører højtryksspuling. Alle vores services kan justeres fleksibelt efter jeres behov. 

Service

 • Tørstofssugning med Mammutsuger
 • Deponering af tørstof i Big-Bags
 • Slamsugning
 • Tv-Inspektion
 • Spuling af ledninger og rør med genbrugsanlæg
 • Højtryksspuling med op til 3.000 bar
 • Hedvandsspuling
 • Transport af affald
 • Tømning af olie/benzin udskillere
 • Rensning af tanke og siloer

Ofte løser vi opgaver, der kræver ATEX godkendt udstyr ligesom vi har indgående erfaring i at arbejde i lukkede rum.

 

Sikkerhed og kvalitet
Hos NORVA24 har sikkerhed, sundhed og miljø højeste prioritet. Dette er indlejret i vores ledelsesprincipper. Derfor er vores primære kilde til vores personlige og forretningsmæssige succes, at beskytte vores medarbejderes helbred og sikkerhed, da vi tror på, at en stærk virksomhed bygger på sunde medarbejdere der arbejder under sikre metoder og arbejdsgange.

 

Vi ved, at vores succes, nu og i fremtiden er afhængig af, at vi udvikler og forbedrer vores arbejds- og miljøforhold. En systematik tilgang til arbejdsmiljø- og miljøarbejde er en forudsætning for, at vi fremadrettet kan lede og udvikle vores kvalitet og service.

 

Certificering
NORVA24 er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001. Disse certifikater dokumenterer, at vi arbejder systematisk med miljø- og arbejdsmiljøarbejdet, og at vi kan indfri de krav, der stilles jf. internationale standarder.

Vores certificering betyder bl.a., at en ekstern auditor mindst en gang om året auditerer vores arbejdsgange.
Kontakt vedrørende produktionsvirksomhed

For produktionsvirksomheder


Vi løser i dag opgaver for nogle af landets største produktions- og industrivirksomheder inden for en bredvifte af services og brancher.

Blandt andet indenfor følgende services og brancher:  

 • Fødevare
 • Olie og brændstof forarbejdning
 • Medicinalindustrien
 • Skibsindustrien
 • Offshore
 • Energiforsyning 

Produktionsvirksomhedernes forskellige slutprodukter og produktionsmetoder stiller store krav til vores materiel og mandskab. Derfor har vi indrettet vores services fleksibelt således, at vi hurtigt kan tilpasse os kundernes behov og krav.  

 

Vi suger både vådt og tørt materiale, foretager Tv-inspektion og udfører højtryksspuling. Alle vores services kan justeres fleksibelt efter jeres behov. 

Service

 • Tørstofssugning med Mammutsuger
 • Deponering af tørstof i Big-Bags
 • Slamsugning
 • Tv-Inspektion
 • Spuling af ledninger og rør med genbrugsanlæg
 • Højtryksspuling med op til 3.000 bar
 • Hedvandsspuling
 • Transport af affald
 • Tømning af olie/benzin udskillere
 • Rensning af tanke og siloer

Ofte løser vi opgaver, der kræver ATEX godkendt udstyr ligesom vi har indgående erfaring i at arbejde i lukkede rum.

 

Sikkerhed og kvalitet
Hos NORVA24 har sikkerhed, sundhed og miljø højeste prioritet. Dette er indlejret i vores ledelsesprincipper. Derfor er vores primære kilde til vores personlige og forretningsmæssige succes, at beskytte vores medarbejderes helbred og sikkerhed, da vi tror på, at en stærk virksomhed bygger på sunde medarbejdere der arbejder under sikre metoder og arbejdsgange.

 

Vi ved, at vores succes, nu og i fremtiden er afhængig af, at vi udvikler og forbedrer vores arbejds- og miljøforhold. En systematik tilgang til arbejdsmiljø- og miljøarbejde er en forudsætning for, at vi fremadrettet kan lede og udvikle vores kvalitet og service.

 

Certificering
NORVA24 er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001. Disse certifikater dokumenterer, at vi arbejder systematisk med miljø- og arbejdsmiljøarbejdet, og at vi kan indfri de krav, der stilles jf. internationale standarder.

Vores certificering betyder bl.a., at en ekstern auditor mindst en gang om året auditerer vores arbejdsgange.
Kontakt vedrørende produktionsvirksomhed

For produktionsvirksomheder


Vi løser i dag opgaver for nogle af landets største produktions- og industrivirksomheder inden for en bredvifte af services og brancher.

Blandt andet indenfor følgende services og brancher:  

 • Fødevare
 • Olie og brændstof forarbejdning
 • Medicinalindustrien
 • Skibsindustrien
 • Offshore
 • Energiforsyning 

Produktionsvirksomhedernes forskellige slutprodukter og produktionsmetoder stiller store krav til vores materiel og mandskab. Derfor har vi indrettet vores services fleksibelt således, at vi hurtigt kan tilpasse os kundernes behov og krav.  

 

Vi suger både vådt og tørt materiale, foretager Tv-inspektion og udfører højtryksspuling. Alle vores services kan justeres fleksibelt efter jeres behov. 

Service

 • Tørstofssugning med Mammutsuger
 • Deponering af tørstof i Big-Bags
 • Slamsugning
 • Tv-Inspektion
 • Spuling af ledninger og rør med genbrugsanlæg
 • Højtryksspuling med op til 3.000 bar
 • Hedvandsspuling
 • Transport af affald
 • Tømning af olie/benzin udskillere
 • Rensning af tanke og siloer

Ofte løser vi opgaver, der kræver ATEX godkendt udstyr ligesom vi har indgående erfaring i at arbejde i lukkede rum.

 

Sikkerhed og kvalitet
Hos NORVA24 har sikkerhed, sundhed og miljø højeste prioritet. Dette er indlejret i vores ledelsesprincipper. Derfor er vores primære kilde til vores personlige og forretningsmæssige succes, at beskytte vores medarbejderes helbred og sikkerhed, da vi tror på, at en stærk virksomhed bygger på sunde medarbejdere der arbejder under sikre metoder og arbejdsgange.

 

Vi ved, at vores succes, nu og i fremtiden er afhængig af, at vi udvikler og forbedrer vores arbejds- og miljøforhold. En systematik tilgang til arbejdsmiljø- og miljøarbejde er en forudsætning for, at vi fremadrettet kan lede og udvikle vores kvalitet og service.

 

Certificering
NORVA24 er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001. Disse certifikater dokumenterer, at vi arbejder systematisk med miljø- og arbejdsmiljøarbejdet, og at vi kan indfri de krav, der stilles jf. internationale standarder.

Vores certificering betyder bl.a., at en ekstern auditor mindst en gang om året auditerer vores arbejdsgange.
Kontakt vedrørende produktionsvirksomhed

For produktionsvirksomheder


Vi løser i dag opgaver for nogle af landets største produktions- og industrivirksomheder inden for en bredvifte af services og brancher.

Blandt andet indenfor følgende services og brancher:  

 • Fødevare
 • Olie og brændstof forarbejdning
 • Medicinalindustrien
 • Skibsindustrien
 • Offshore
 • Energiforsyning 

Produktionsvirksomhedernes forskellige slutprodukter og produktionsmetoder stiller store krav til vores materiel og mandskab. Derfor har vi indrettet vores services fleksibelt således, at vi hurtigt kan tilpasse os kundernes behov og krav.  

 

Vi suger både vådt og tørt materiale, foretager Tv-inspektion og udfører højtryksspuling. Alle vores services kan justeres fleksibelt efter jeres behov. 

Service

 • Tørstofssugning med Mammutsuger
 • Deponering af tørstof i Big-Bags
 • Slamsugning
 • Tv-Inspektion
 • Spuling af ledninger og rør med genbrugsanlæg
 • Højtryksspuling med op til 3.000 bar
 • Hedvandsspuling
 • Transport af affald
 • Tømning af olie/benzin udskillere
 • Rensning af tanke og siloer

Ofte løser vi opgaver, der kræver ATEX godkendt udstyr ligesom vi har indgående erfaring i at arbejde i lukkede rum.

 

Sikkerhed og kvalitet
Hos NORVA24 har sikkerhed, sundhed og miljø højeste prioritet. Dette er indlejret i vores ledelsesprincipper. Derfor er vores primære kilde til vores personlige og forretningsmæssige succes, at beskytte vores medarbejderes helbred og sikkerhed, da vi tror på, at en stærk virksomhed bygger på sunde medarbejdere der arbejder under sikre metoder og arbejdsgange.

 

Vi ved, at vores succes, nu og i fremtiden er afhængig af, at vi udvikler og forbedrer vores arbejds- og miljøforhold. En systematik tilgang til arbejdsmiljø- og miljøarbejde er en forudsætning for, at vi fremadrettet kan lede og udvikle vores kvalitet og service.

 

Certificering
NORVA24 er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001. Disse certifikater dokumenterer, at vi arbejder systematisk med miljø- og arbejdsmiljøarbejdet, og at vi kan indfri de krav, der stilles jf. internationale standarder.

Vores certificering betyder bl.a., at en ekstern auditor mindst en gang om året auditerer vores arbejdsgange.
Kontakt vedrørende produktionsvirksomhed

NORVA24 Danmark A/S

NORVA24 Danmark består af 11 afdelinger fordelt med 5 afdelinger på Sjælland, 2 på Fyn og 4 i Jylland.

NORVA24 Danmark A/S er miljøcertificeret. Vi benytter miljømæssig korrekte produkter og har løbende fokus på, at forbedre vores arbejdsmetoder. Vores medarbejdere er blandt branchens bedste. Vi gennemfører løbende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og har kontinuert fokus på trivsel og arbejdskvalitet. Derfor er vi også som nogle af de få i branchen arbejdsmiljøcertificeret.

Kontakt/info

NORVA24 Danmark A/S
Rydagervej 27 2620 Albertslund

Telefon +45 70 120 222
CVR 10206987

E-mail: norva24.kloak@norva24.dk


Genveje
Kontakt/info

NORVA24 Danmark A/S
Rydagervej 27 2620 Albertslund

Telefon +45 70 120 222
CVR 10206987

E-mail: norva24.kloak@norva24.dk


NORVA24 Danmark A/S

NORVA24 Danmark består af 11 afdelinger fordelt med 5 afdelinger på Sjælland, 2 på Fyn og 4 i Jylland.

NORVA24 Danmark A/S er miljøcertificeret. Vi benytter miljømæssig korrekte produkter og har løbende fokus på, at forbedre vores arbejdsmetoder. Vores medarbejdere er blandt branchens bedste. Vi gennemfører løbende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og har kontinuert fokus på trivsel og arbejdskvalitet. Derfor er vi også som nogle af de få i branchen arbejdsmiljøcertificeret.