Miljø- & Arbejdsmiljøcertificeret


Norva24 Kloak- & Industriservice er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret. Certificeringen er efter standarderne:

  • ISO 140001
  • OHSAS 18001

Vi benytter produkter, der tager hensyn til miljøet og har løbende fokus på, at forbedre vores arbejdsmetoder.

Blandt andet derfor er vores medarbejdere blandt branchens bedste.

Miljøhensyn er en del af vores hverdag
At tage hensyn til miljøet er en fast del af vores forretningskoncept. Både for at imødekomme en stigende efterspørgsel fra vores kunder, men også fordi der ligger et forretningsmæssigt rationale i, at tilrettelægge opgaver ud fra en brændstofs besparende tilgang.

Brændstof er den største miljømæssige belastning i forbindelse med vores forretning. Derfor har vi gennem en årrække iværksat en række initiativer, der har til formål, at nedsætte vores brændstofs forbrug. 

1.   Vores lastbiler har installeret GPS bokse. Vi kan med systemet overvåge samtlige biler, trække kørselsstatistik til efterfølgende analyse og optimering.

2.   Vi foretager kontinuert fornyelse af vores vognpark.

3.   Vores lastbiler har monteret CTR filter, der nedsættelser udledningen af partikler.

4.   Vores lastbiler har alle computere, der sikrer at pumper og udstyr til- og frakobles således, at disse ikke aktiveres unødigt.

5.   Svovlindholdet i den diesel vi benytter er garanteret maksimalt niveau på 0,02 g/l.

6.   Vores chauffører har alle modtaget kursus i energi rigtig kørsel

 

Norva24 Kloak- & Industriservice er miljøcertificeret. Miljøcertificeringen kræver, at vi dokumenterer og følger op på vores miljøbelastning. Det er vores kunders garanti for, at vi fortsat handler progressivt ift. nye og miljøbesparende forretningsmetoder.

 Miljø- & Arbejdsmiljøcertificeret


Norva24 Kloak- & Industriservice er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret. Certificeringen er efter standarderne:

  • ISO 140001
  • OHSAS 18001

Vi benytter produkter, der tager hensyn til miljøet og har løbende fokus på, at forbedre vores arbejdsmetoder.

Blandt andet derfor er vores medarbejdere blandt branchens bedste.

Miljøhensyn er en del af vores hverdag
At tage hensyn til miljøet er en fast del af vores forretningskoncept. Både for at imødekomme en stigende efterspørgsel fra vores kunder, men også fordi der ligger et forretningsmæssigt rationale i, at tilrettelægge opgaver ud fra en brændstofs besparende tilgang.

Brændstof er den største miljømæssige belastning i forbindelse med vores forretning. Derfor har vi gennem en årrække iværksat en række initiativer, der har til formål, at nedsætte vores brændstofs forbrug. 

1.   Vores lastbiler har installeret GPS bokse. Vi kan med systemet overvåge samtlige biler, trække kørselsstatistik til efterfølgende analyse og optimering.

2.   Vi foretager kontinuert fornyelse af vores vognpark.

3.   Vores lastbiler har monteret CTR filter, der nedsættelser udledningen af partikler.

4.   Vores lastbiler har alle computere, der sikrer at pumper og udstyr til- og frakobles således, at disse ikke aktiveres unødigt.

5.   Svovlindholdet i den diesel vi benytter er garanteret maksimalt niveau på 0,02 g/l.

6.   Vores chauffører har alle modtaget kursus i energi rigtig kørsel

 

Norva24 Kloak- & Industriservice er miljøcertificeret. Miljøcertificeringen kræver, at vi dokumenterer og følger op på vores miljøbelastning. Det er vores kunders garanti for, at vi fortsat handler progressivt ift. nye og miljøbesparende forretningsmetoder.

 Miljø- & Arbejdsmiljøcertificeret


Norva24 Kloak- & Industriservice er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret. Certificeringen er efter standarderne:

  • ISO 140001
  • OHSAS 18001

Vi benytter produkter, der tager hensyn til miljøet og har løbende fokus på, at forbedre vores arbejdsmetoder.

Blandt andet derfor er vores medarbejdere blandt branchens bedste.

Miljøhensyn er en del af vores hverdag
At tage hensyn til miljøet er en fast del af vores forretningskoncept. Både for at imødekomme en stigende efterspørgsel fra vores kunder, men også fordi der ligger et forretningsmæssigt rationale i, at tilrettelægge opgaver ud fra en brændstofs besparende tilgang.

Brændstof er den største miljømæssige belastning i forbindelse med vores forretning. Derfor har vi gennem en årrække iværksat en række initiativer, der har til formål, at nedsætte vores brændstofs forbrug. 

1.   Vores lastbiler har installeret GPS bokse. Vi kan med systemet overvåge samtlige biler, trække kørselsstatistik til efterfølgende analyse og optimering.

2.   Vi foretager kontinuert fornyelse af vores vognpark.

3.   Vores lastbiler har monteret CTR filter, der nedsættelser udledningen af partikler.

4.   Vores lastbiler har alle computere, der sikrer at pumper og udstyr til- og frakobles således, at disse ikke aktiveres unødigt.

5.   Svovlindholdet i den diesel vi benytter er garanteret maksimalt niveau på 0,02 g/l.

6.   Vores chauffører har alle modtaget kursus i energi rigtig kørsel

 

Norva24 Kloak- & Industriservice er miljøcertificeret. Miljøcertificeringen kræver, at vi dokumenterer og følger op på vores miljøbelastning. Det er vores kunders garanti for, at vi fortsat handler progressivt ift. nye og miljøbesparende forretningsmetoder.

 Miljø- & Arbejdsmiljøcertificeret


Norva24 Kloak- & Industriservice er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret. Certificeringen er efter standarderne:

  • ISO 140001
  • OHSAS 18001

Vi benytter produkter, der tager hensyn til miljøet og har løbende fokus på, at forbedre vores arbejdsmetoder.

Blandt andet derfor er vores medarbejdere blandt branchens bedste.

Miljøhensyn er en del af vores hverdag
At tage hensyn til miljøet er en fast del af vores forretningskoncept. Både for at imødekomme en stigende efterspørgsel fra vores kunder, men også fordi der ligger et forretningsmæssigt rationale i, at tilrettelægge opgaver ud fra en brændstofs besparende tilgang.

Brændstof er den største miljømæssige belastning i forbindelse med vores forretning. Derfor har vi gennem en årrække iværksat en række initiativer, der har til formål, at nedsætte vores brændstofs forbrug. 

1.   Vores lastbiler har installeret GPS bokse. Vi kan med systemet overvåge samtlige biler, trække kørselsstatistik til efterfølgende analyse og optimering.

2.   Vi foretager kontinuert fornyelse af vores vognpark.

3.   Vores lastbiler har monteret CTR filter, der nedsættelser udledningen af partikler.

4.   Vores lastbiler har alle computere, der sikrer at pumper og udstyr til- og frakobles således, at disse ikke aktiveres unødigt.

5.   Svovlindholdet i den diesel vi benytter er garanteret maksimalt niveau på 0,02 g/l.

6.   Vores chauffører har alle modtaget kursus i energi rigtig kørsel

 

Norva24 Kloak- & Industriservice er miljøcertificeret. Miljøcertificeringen kræver, at vi dokumenterer og følger op på vores miljøbelastning. Det er vores kunders garanti for, at vi fortsat handler progressivt ift. nye og miljøbesparende forretningsmetoder.

 NORVA24 Danmark A/S

NORVA24 Danmark består af 11 afdelinger fordelt med 5 afdelinger på Sjælland, 2 på Fyn og 4 i Jylland.

NORVA24 Danmark A/S er miljøcertificeret. Vi benytter miljømæssig korrekte produkter og har løbende fokus på, at forbedre vores arbejdsmetoder. Vores medarbejdere er blandt branchens bedste. Vi gennemfører løbende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og har kontinuert fokus på trivsel og arbejdskvalitet. Derfor er vi også som nogle af de få i branchen arbejdsmiljøcertificeret.

Kontakt/info

NORVA24 Danmark A/S
Rydagervej 27 2620 Albertslund

Telefon +45 70 120 222
CVR 10206987

E-mail: norva24.kloak@norva24.dk


Genveje
Kontakt/info

NORVA24 Danmark A/S
Rydagervej 27 2620 Albertslund

Telefon +45 70 120 222
CVR 10206987

E-mail: norva24.kloak@norva24.dk


NORVA24 Danmark A/S

NORVA24 Danmark består af 11 afdelinger fordelt med 5 afdelinger på Sjælland, 2 på Fyn og 4 i Jylland.

NORVA24 Danmark A/S er miljøcertificeret. Vi benytter miljømæssig korrekte produkter og har løbende fokus på, at forbedre vores arbejdsmetoder. Vores medarbejdere er blandt branchens bedste. Vi gennemfører løbende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og har kontinuert fokus på trivsel og arbejdskvalitet. Derfor er vi også som nogle af de få i branchen arbejdsmiljøcertificeret.