For Forsyningsvirksomheder


NORVA24 har i en årrække fokuseret på at yde de danske forsyningsvirksomheder den bedst mulige service og vi er i dag en af de danske forsyningsvirksomheders primære samarbejdspartnere.


Vi tilbyder en bred vifte af services og ydelser, som er skræddersyet forsyningsvirksomhedernes særlige behov.


Ydelser

 • Tømning af septiktanke
 • Tømning af fedtudskillere
 • Tv-inspektion
 • Spul og oprensning af kloakledninger
 • Rodskæring
 • Opmåling og kortlægning af nye og gamle kloakledninger
 • Bortskaffelse af slam, olie fedt mv.
 • Trykhedsprøvning efter standard DS455

 

Kvalitetssikring

Det er NORVA24 erklærede mål, at være den bedste servicepartner i branchen. Det sætter høje krav til:

 • Projektstyring
 • Kvalitetssikring
 • Sikring af effektiv udførelse
 • Dokumentation

Vi kan som den eneste serviceudbyder i branchen tilbyde forsyningsvirksomheder vores kundeportal.

Kundeportalen er vores digitale projektstyringssystem, hvorfra vi styrer og kontrollerer projekter ift. kvalitet, progression og kommunikation til forsyningsvirksomhederne.

Sammen med vores flådekontrol, underbygger kundeportalen de principper for kvalitetssikring og egenkontrol, der kendetegner NORVA24. Ved løbende dokumentation og indsamling af data kan vi kontinuerligt evaluere kvalitet og produktivitet og således handle proaktivt i forhold til. forsyningsvirksomhedernes 
behov.

Kundeportalen fungerer på både tablets, pc’er og smartphones og der er mulighed for at gps registrere alle udførte opgaver. Sammen med vores kortfunktion giver dette et unikt overblik over udførte, planlagte og igangværende opgaver.

 

Arbejdsmiljø og miljøsikkerhed
For at kunne garantere vores kunder et højt service niveau har vi valgt, at fokusere på vores medarbejderes trivsel og vores påvirkning af miljøet.

Derfor er vi både arbejdsmiljø (OHSAS18001) og miljø certificeret (ISO14001). Endvidere har alle vores chauffører modtaget kursus i miljø rigtig kørsel og vi benytter udelukkende diesel fra Shell som er garanteret lavt svovl indhold.  

Alle vores lastbiler har monteret GPS boks og overvåget centralt. Det giver mulighed for optimal disponering af vores lastbiler og således minimere vores påvirkning på miljøet.
 Vi har også stor erfaring i at servicere forsyningsvirksomhederne på deres kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg, hvor vi er med til at sikre, at revisioner gennemføres, og at anlæggene fungerer og forbrænder optimalt.

 

Vores ydelser for kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg er

 

 • Højtrykspuling med op til 3.000 bar
 • Hedvandsspuling
 • Trykhedsprøvning af olie- og fedtudskillere, brønde og ledningsstræk
 • Transport af flydende materialer
 • Sugning af tørstof – her kan vi læsse støvende affald i Big-Bags
 • Rengøring af inddampereI er altid velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål. Benyt kontaktformularen til højre på siden.

 
 

 

 Kontakt vedrørende forsyningsvirksomhed
For Forsyningsvirksomheder


NORVA24 har i en årrække fokuseret på at yde de danske forsyningsvirksomheder den bedst mulige service og vi er i dag en af de danske forsyningsvirksomheders primære samarbejdspartnere.


Vi tilbyder en bred vifte af services og ydelser, som er skræddersyet forsyningsvirksomhedernes særlige behov.


Ydelser

 • Tømning af septiktanke
 • Tømning af fedtudskillere
 • Tv-inspektion
 • Spul og oprensning af kloakledninger
 • Rodskæring
 • Opmåling og kortlægning af nye og gamle kloakledninger
 • Bortskaffelse af slam, olie fedt mv.
 • Trykhedsprøvning efter standard DS455

 

Kvalitetssikring

Det er NORVA24 erklærede mål, at være den bedste servicepartner i branchen. Det sætter høje krav til:

 • Projektstyring
 • Kvalitetssikring
 • Sikring af effektiv udførelse
 • Dokumentation

Vi kan som den eneste serviceudbyder i branchen tilbyde forsyningsvirksomheder vores kundeportal.

Kundeportalen er vores digitale projektstyringssystem, hvorfra vi styrer og kontrollerer projekter ift. kvalitet, progression og kommunikation til forsyningsvirksomhederne.

Sammen med vores flådekontrol, underbygger kundeportalen de principper for kvalitetssikring og egenkontrol, der kendetegner NORVA24. Ved løbende dokumentation og indsamling af data kan vi kontinuerligt evaluere kvalitet og produktivitet og således handle proaktivt i forhold til. forsyningsvirksomhedernes 
behov.

Kundeportalen fungerer på både tablets, pc’er og smartphones og der er mulighed for at gps registrere alle udførte opgaver. Sammen med vores kortfunktion giver dette et unikt overblik over udførte, planlagte og igangværende opgaver.

 

Arbejdsmiljø og miljøsikkerhed
For at kunne garantere vores kunder et højt service niveau har vi valgt, at fokusere på vores medarbejderes trivsel og vores påvirkning af miljøet.

Derfor er vi både arbejdsmiljø (OHSAS18001) og miljø certificeret (ISO14001). Endvidere har alle vores chauffører modtaget kursus i miljø rigtig kørsel og vi benytter udelukkende diesel fra Shell som er garanteret lavt svovl indhold.  

Alle vores lastbiler har monteret GPS boks og overvåget centralt. Det giver mulighed for optimal disponering af vores lastbiler og således minimere vores påvirkning på miljøet.
 Vi har også stor erfaring i at servicere forsyningsvirksomhederne på deres kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg, hvor vi er med til at sikre, at revisioner gennemføres, og at anlæggene fungerer og forbrænder optimalt.

 

Vores ydelser for kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg er

 

 • Højtrykspuling med op til 3.000 bar
 • Hedvandsspuling
 • Trykhedsprøvning af olie- og fedtudskillere, brønde og ledningsstræk
 • Transport af flydende materialer
 • Sugning af tørstof – her kan vi læsse støvende affald i Big-Bags
 • Rengøring af inddampereI er altid velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål. Benyt kontaktformularen til højre på siden.

 
 

 

 Kontakt vedrørende forsyningsvirksomhed
For Forsyningsvirksomheder


NORVA24 har i en årrække fokuseret på at yde de danske forsyningsvirksomheder den bedst mulige service og vi er i dag en af de danske forsyningsvirksomheders primære samarbejdspartnere.


Vi tilbyder en bred vifte af services og ydelser, som er skræddersyet forsyningsvirksomhedernes særlige behov.


Ydelser

 • Tømning af septiktanke
 • Tømning af fedtudskillere
 • Tv-inspektion
 • Spul og oprensning af kloakledninger
 • Rodskæring
 • Opmåling og kortlægning af nye og gamle kloakledninger
 • Bortskaffelse af slam, olie fedt mv.
 • Trykhedsprøvning efter standard DS455

 

Kvalitetssikring

Det er NORVA24 erklærede mål, at være den bedste servicepartner i branchen. Det sætter høje krav til:

 • Projektstyring
 • Kvalitetssikring
 • Sikring af effektiv udførelse
 • Dokumentation

Vi kan som den eneste serviceudbyder i branchen tilbyde forsyningsvirksomheder vores kundeportal.

Kundeportalen er vores digitale projektstyringssystem, hvorfra vi styrer og kontrollerer projekter ift. kvalitet, progression og kommunikation til forsyningsvirksomhederne.

Sammen med vores flådekontrol, underbygger kundeportalen de principper for kvalitetssikring og egenkontrol, der kendetegner NORVA24. Ved løbende dokumentation og indsamling af data kan vi kontinuerligt evaluere kvalitet og produktivitet og således handle proaktivt i forhold til. forsyningsvirksomhedernes 
behov.

Kundeportalen fungerer på både tablets, pc’er og smartphones og der er mulighed for at gps registrere alle udførte opgaver. Sammen med vores kortfunktion giver dette et unikt overblik over udførte, planlagte og igangværende opgaver.

 

Arbejdsmiljø og miljøsikkerhed
For at kunne garantere vores kunder et højt service niveau har vi valgt, at fokusere på vores medarbejderes trivsel og vores påvirkning af miljøet.

Derfor er vi både arbejdsmiljø (OHSAS18001) og miljø certificeret (ISO14001). Endvidere har alle vores chauffører modtaget kursus i miljø rigtig kørsel og vi benytter udelukkende diesel fra Shell som er garanteret lavt svovl indhold.  

Alle vores lastbiler har monteret GPS boks og overvåget centralt. Det giver mulighed for optimal disponering af vores lastbiler og således minimere vores påvirkning på miljøet.
 Vi har også stor erfaring i at servicere forsyningsvirksomhederne på deres kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg, hvor vi er med til at sikre, at revisioner gennemføres, og at anlæggene fungerer og forbrænder optimalt.

 

Vores ydelser for kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg er

 

 • Højtrykspuling med op til 3.000 bar
 • Hedvandsspuling
 • Trykhedsprøvning af olie- og fedtudskillere, brønde og ledningsstræk
 • Transport af flydende materialer
 • Sugning af tørstof – her kan vi læsse støvende affald i Big-Bags
 • Rengøring af inddampereI er altid velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål. Benyt kontaktformularen til højre på siden.

 
 

 

 Kontakt vedrørende forsyningsvirksomhed
For Forsyningsvirksomheder


NORVA24 har i en årrække fokuseret på at yde de danske forsyningsvirksomheder den bedst mulige service og vi er i dag en af de danske forsyningsvirksomheders primære samarbejdspartnere.


Vi tilbyder en bred vifte af services og ydelser, som er skræddersyet forsyningsvirksomhedernes særlige behov.


Ydelser

 • Tømning af septiktanke
 • Tømning af fedtudskillere
 • Tv-inspektion
 • Spul og oprensning af kloakledninger
 • Rodskæring
 • Opmåling og kortlægning af nye og gamle kloakledninger
 • Bortskaffelse af slam, olie fedt mv.
 • Trykhedsprøvning efter standard DS455

 

Kvalitetssikring

Det er NORVA24 erklærede mål, at være den bedste servicepartner i branchen. Det sætter høje krav til:

 • Projektstyring
 • Kvalitetssikring
 • Sikring af effektiv udførelse
 • Dokumentation

Vi kan som den eneste serviceudbyder i branchen tilbyde forsyningsvirksomheder vores kundeportal.

Kundeportalen er vores digitale projektstyringssystem, hvorfra vi styrer og kontrollerer projekter ift. kvalitet, progression og kommunikation til forsyningsvirksomhederne.

Sammen med vores flådekontrol, underbygger kundeportalen de principper for kvalitetssikring og egenkontrol, der kendetegner NORVA24. Ved løbende dokumentation og indsamling af data kan vi kontinuerligt evaluere kvalitet og produktivitet og således handle proaktivt i forhold til. forsyningsvirksomhedernes 
behov.

Kundeportalen fungerer på både tablets, pc’er og smartphones og der er mulighed for at gps registrere alle udførte opgaver. Sammen med vores kortfunktion giver dette et unikt overblik over udførte, planlagte og igangværende opgaver.

 

Arbejdsmiljø og miljøsikkerhed
For at kunne garantere vores kunder et højt service niveau har vi valgt, at fokusere på vores medarbejderes trivsel og vores påvirkning af miljøet.

Derfor er vi både arbejdsmiljø (OHSAS18001) og miljø certificeret (ISO14001). Endvidere har alle vores chauffører modtaget kursus i miljø rigtig kørsel og vi benytter udelukkende diesel fra Shell som er garanteret lavt svovl indhold.  

Alle vores lastbiler har monteret GPS boks og overvåget centralt. Det giver mulighed for optimal disponering af vores lastbiler og således minimere vores påvirkning på miljøet.
 Vi har også stor erfaring i at servicere forsyningsvirksomhederne på deres kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg, hvor vi er med til at sikre, at revisioner gennemføres, og at anlæggene fungerer og forbrænder optimalt.

 

Vores ydelser for kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg er

 

 • Højtrykspuling med op til 3.000 bar
 • Hedvandsspuling
 • Trykhedsprøvning af olie- og fedtudskillere, brønde og ledningsstræk
 • Transport af flydende materialer
 • Sugning af tørstof – her kan vi læsse støvende affald i Big-Bags
 • Rengøring af inddampereI er altid velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål. Benyt kontaktformularen til højre på siden.

 
 

 

 Kontakt vedrørende forsyningsvirksomhed
NORVA24 Danmark A/S

NORVA24 Danmark består af 11 afdelinger fordelt med 5 afdelinger på Sjælland, 2 på Fyn og 4 i Jylland.

NORVA24 Danmark A/S er miljøcertificeret. Vi benytter miljømæssig korrekte produkter og har løbende fokus på, at forbedre vores arbejdsmetoder. Vores medarbejdere er blandt branchens bedste. Vi gennemfører løbende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og har kontinuert fokus på trivsel og arbejdskvalitet. Derfor er vi også som nogle af de få i branchen arbejdsmiljøcertificeret.

Kontakt/info

NORVA24 Danmark A/S
Rydagervej 27 2620 Albertslund

Telefon +45 70 120 222
CVR 10206987

E-mail: norva24.kloak@norva24.dk


Genveje
Kontakt/info

NORVA24 Danmark A/S
Rydagervej 27 2620 Albertslund

Telefon +45 70 120 222
CVR 10206987

E-mail: norva24.kloak@norva24.dk


NORVA24 Danmark A/S

NORVA24 Danmark består af 11 afdelinger fordelt med 5 afdelinger på Sjælland, 2 på Fyn og 4 i Jylland.

NORVA24 Danmark A/S er miljøcertificeret. Vi benytter miljømæssig korrekte produkter og har løbende fokus på, at forbedre vores arbejdsmetoder. Vores medarbejdere er blandt branchens bedste. Vi gennemfører løbende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og har kontinuert fokus på trivsel og arbejdskvalitet. Derfor er vi også som nogle af de få i branchen arbejdsmiljøcertificeret.