ADR-transport af farligt gods

NORVA24 Danmark transporterer flydende affald over hele Danmark og Ørestadsregionen.

Vi tilbyder transport af fraktioner på op til 34 m3 og mange af vores biler har opdelte tanke således, at vi kan håndtere mindre, men flere fraktioner ad gangen. Ligeledes er flere af vores slamsugere godkendt til transport af ADR gods.  

Vores fleksible vognpark betyder, at vi kan tilbyde vores kunder præcis den løsning, der kombinere den rigtige pris med den rigtige kvalitet. 

Alle vores transportvogne er monteret med sugepumpe. Det betyder, at vi selv kan både laste og tømme vores lastbiler uden hjælp fra ekstra udstyr.

Arbejdsmiljø og miljøsikkerhed
Det er vores mål, at være branchens bedste samarbejdspartner. Det mål sætter naturligvis en række høje krav til os selv. For at kunne garantere vores kunder et højt service niveau har vi valgt at fokusere på vores medarbejderes trivsel og vores påvirkning af miljøet.

Derfor er vi også både arbejdsmiljø (OHSAS18001) og miljø certificeret (ISO14001). Endvidere har alle vores chauffører modtaget kursus i miljø rigtig kørsel og vi benytter udelukkende diesel fra Shell som er garanteret lavt svovl indhold.  

Alle vores lastbiler har monteret GPS boks og overvåget centralt. Det giver mulighed for optimal disponering af vores lastbiler og således minimere vores påvirkning på miljøet.  

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du rette direkte henvendelse til Karsten Rothberg på tlf. 43 64 69 39 eller på mail: karo@norva24.dk.

 

Kontakt vedrørende farligt gods/ADR
ADR-transport af farligt gods

NORVA24 Danmark transporterer flydende affald over hele Danmark og Ørestadsregionen.

Vi tilbyder transport af fraktioner på op til 34 m3 og mange af vores biler har opdelte tanke således, at vi kan håndtere mindre, men flere fraktioner ad gangen. Ligeledes er flere af vores slamsugere godkendt til transport af ADR gods.  

Vores fleksible vognpark betyder, at vi kan tilbyde vores kunder præcis den løsning, der kombinere den rigtige pris med den rigtige kvalitet. 

Alle vores transportvogne er monteret med sugepumpe. Det betyder, at vi selv kan både laste og tømme vores lastbiler uden hjælp fra ekstra udstyr.

Arbejdsmiljø og miljøsikkerhed
Det er vores mål, at være branchens bedste samarbejdspartner. Det mål sætter naturligvis en række høje krav til os selv. For at kunne garantere vores kunder et højt service niveau har vi valgt at fokusere på vores medarbejderes trivsel og vores påvirkning af miljøet.

Derfor er vi også både arbejdsmiljø (OHSAS18001) og miljø certificeret (ISO14001). Endvidere har alle vores chauffører modtaget kursus i miljø rigtig kørsel og vi benytter udelukkende diesel fra Shell som er garanteret lavt svovl indhold.  

Alle vores lastbiler har monteret GPS boks og overvåget centralt. Det giver mulighed for optimal disponering af vores lastbiler og således minimere vores påvirkning på miljøet.  

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du rette direkte henvendelse til Karsten Rothberg på tlf. 43 64 69 39 eller på mail: karo@norva24.dk.

 

Kontakt vedrørende farligt gods/ADR
ADR-transport af farligt gods

NORVA24 Danmark transporterer flydende affald over hele Danmark og Ørestadsregionen.

Vi tilbyder transport af fraktioner på op til 34 m3 og mange af vores biler har opdelte tanke således, at vi kan håndtere mindre, men flere fraktioner ad gangen. Ligeledes er flere af vores slamsugere godkendt til transport af ADR gods.  

Vores fleksible vognpark betyder, at vi kan tilbyde vores kunder præcis den løsning, der kombinere den rigtige pris med den rigtige kvalitet. 

Alle vores transportvogne er monteret med sugepumpe. Det betyder, at vi selv kan både laste og tømme vores lastbiler uden hjælp fra ekstra udstyr.

Arbejdsmiljø og miljøsikkerhed
Det er vores mål, at være branchens bedste samarbejdspartner. Det mål sætter naturligvis en række høje krav til os selv. For at kunne garantere vores kunder et højt service niveau har vi valgt at fokusere på vores medarbejderes trivsel og vores påvirkning af miljøet.

Derfor er vi også både arbejdsmiljø (OHSAS18001) og miljø certificeret (ISO14001). Endvidere har alle vores chauffører modtaget kursus i miljø rigtig kørsel og vi benytter udelukkende diesel fra Shell som er garanteret lavt svovl indhold.  

Alle vores lastbiler har monteret GPS boks og overvåget centralt. Det giver mulighed for optimal disponering af vores lastbiler og således minimere vores påvirkning på miljøet.  

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du rette direkte henvendelse til Karsten Rothberg på tlf. 43 64 69 39 eller på mail: karo@norva24.dk.

 

Kontakt vedrørende farligt gods/ADR
ADR-transport af farligt gods

NORVA24 Danmark transporterer flydende affald over hele Danmark og Ørestadsregionen.

Vi tilbyder transport af fraktioner på op til 34 m3 og mange af vores biler har opdelte tanke således, at vi kan håndtere mindre, men flere fraktioner ad gangen. Ligeledes er flere af vores slamsugere godkendt til transport af ADR gods.  

Vores fleksible vognpark betyder, at vi kan tilbyde vores kunder præcis den løsning, der kombinere den rigtige pris med den rigtige kvalitet. 

Alle vores transportvogne er monteret med sugepumpe. Det betyder, at vi selv kan både laste og tømme vores lastbiler uden hjælp fra ekstra udstyr.

Arbejdsmiljø og miljøsikkerhed
Det er vores mål, at være branchens bedste samarbejdspartner. Det mål sætter naturligvis en række høje krav til os selv. For at kunne garantere vores kunder et højt service niveau har vi valgt at fokusere på vores medarbejderes trivsel og vores påvirkning af miljøet.

Derfor er vi også både arbejdsmiljø (OHSAS18001) og miljø certificeret (ISO14001). Endvidere har alle vores chauffører modtaget kursus i miljø rigtig kørsel og vi benytter udelukkende diesel fra Shell som er garanteret lavt svovl indhold.  

Alle vores lastbiler har monteret GPS boks og overvåget centralt. Det giver mulighed for optimal disponering af vores lastbiler og således minimere vores påvirkning på miljøet.  

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du rette direkte henvendelse til Karsten Rothberg på tlf. 43 64 69 39 eller på mail: karo@norva24.dk.

 

Kontakt vedrørende farligt gods/ADR
NORVA24 Danmark A/S

NORVA24 Danmark består af 11 afdelinger fordelt med 5 afdelinger på Sjælland, 2 på Fyn og 4 i Jylland.

NORVA24 Danmark A/S er miljøcertificeret. Vi benytter miljømæssig korrekte produkter og har løbende fokus på, at forbedre vores arbejdsmetoder. Vores medarbejdere er blandt branchens bedste. Vi gennemfører løbende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og har kontinuert fokus på trivsel og arbejdskvalitet. Derfor er vi også som nogle af de få i branchen arbejdsmiljøcertificeret.

Kontakt/info

NORVA24 Danmark A/S
Rydagervej 27 2620 Albertslund

Telefon +45 70 120 222
CVR 10206987

E-mail: norva24.kloak@norva24.dk


Genveje
Kontakt/info

NORVA24 Danmark A/S
Rydagervej 27 2620 Albertslund

Telefon +45 70 120 222
CVR 10206987

E-mail: norva24.kloak@norva24.dk


NORVA24 Danmark A/S

NORVA24 Danmark består af 11 afdelinger fordelt med 5 afdelinger på Sjælland, 2 på Fyn og 4 i Jylland.

NORVA24 Danmark A/S er miljøcertificeret. Vi benytter miljømæssig korrekte produkter og har løbende fokus på, at forbedre vores arbejdsmetoder. Vores medarbejdere er blandt branchens bedste. Vi gennemfører løbende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og har kontinuert fokus på trivsel og arbejdskvalitet. Derfor er vi også som nogle af de få i branchen arbejdsmiljøcertificeret.